ION (gr. łon)

W mit. greckiej heros, od którego imienia pochodzi nazwa Jonów, jednego z głównych plemion greckich. Był synem Ksutosa (syn Hellena, a wnuk Deukaliona) oraz Kreuzy (córki króla Aten Erechteusa), a bratem Achajosa. Wg Eurypidesa, I. był synem Kreuzy i Apollona, a Ksutos tylko go zaadoptował. poślubił Helike, córkę Selinosa, który był królem Ajgialosu (nadmorski pas pn. Peloponezu). Po śmierci teścia objął tron królewski, założył miasto Helike, a mieszkańców kraju nazwał Jonami. Na wezwanie Ateńczyków, którzy prowadzili wojnę z Eleuzis, ruszył z wojskiem do Attyki, gdzie wkrótce zmarł. Następcy I. panowali w Ajgialos do czasu, gdy z Tesalii nadeszli potomkowie Achajosa. Ci ostatni wyparli Jonów do Attyki, a zdobytej krainie nadali nazwę Achai.
IRADŻ (aw. Airyu) – protoplasta Irańczyków. Przy podziale świata otrzymał od ojca Feriduna Iran i Arabię. Szlachetny i prawy budzi miłość i szacunek. Znienawidzony przez zazdrosnych braci ginie z rąk jednego z nich – Tura. IRIS – w mit. greckiej córka Taumasa i Elektry (córki Okeanosa i Tethys). Pełniła funkcję posłańca, przekazując polecenia bogów, zwłaszcza Zeusa i Hery. Uosabiała też tęczę, uznawaną za granicę pomiędzy ziemią i niebem. IRMIN, Hermin – bóstwo zachodniogermańskie związane ze słupem zwanym Irminsul, odgrywającym ważną rolę zwłaszcza w kulcie Sasów. Sądzi się, że był ubóstwionym przodkiem-eponimem Her- mionów, tj. Germanów połabskich (późniejszych Longobardów, Sem- nonów, Hermundurów, Markomanów, Kwadów i Alemanów, czyli Szwabów), synem Mannusa i bratem – Inga.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jestem nauczycielem z długoletnim stażem prowadzenie tego bloga to moja pasja, bardzo to się cieszę, ze trafiłeś na ten serwis, podzielę się z Tobą moją wiedzą dotyczącą świata nauki. Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!