IMHOTEP (eg. lmhtp)

Ubóstwiona postać historyczna starożytnego Egiptu. Kanclerz, wezyr i naczelny architekt pierwszego króla Starego Państwa – Dżesera (III dynastia, ok. 2750 r. p.n.e). Twórca pierwszej znanej piramidy w Sakkarze oraz pierwszej wspominanej przez źródła nauki życiowej (eg. sbjt), uznawany także za twórcę egipskiej medycyny. Prawdopodobnie stworzył funkcjonalną koncepcję bytu i państwa, która stała się podstawą egipskiej cywilizacji na dalsze tysiąclecia. Jeden z niewielu zwykłych śmiertelników deifiko- wany po śmierci w epoce saickiej, jako wcielone dziecię samego Ptaha i ziemianki Chroduanch. W późniejszych czasach architekci, artyści i pisarze modlili się do I. o natchnienie, a jego kult byl bardzo rozpowszechniony w całym Egipcie. Miejsca kultu: File, Deir el Bahari, Deir el Medina, Karnak, Sakkara.

IMRA

W mit. Kafirów najwyższe bóstwo przebywające w chmurach i mgle, występujące również jako bóg stwórca i heros kulturowy. Patronował także zdrowiu, młodości, bogactwu i dobrej pogodzie (objawiał się w postaci barwnych chmur). Swoim tchnieniem ożywił innych bogów. Z prawej strony jego piersi wyszła bogini – Disani. Istnieje także wersja mitu, wg której I. jest uzurpatorem, gdyż zasiadł samowolnie na złotym łożu, symbolu władzy, będącym własnością wszystkich bóstw, przejmując w ten sposób władzę nad innymi bogami. Jego 7 córek opiekuje się rolnictwem. I. stworzył także jusze (demony) i ludzi. Jusze, przeciwnie niż ludzie, nie są mu posłuszne. Wedle starego mitu plemienia Kati, I. stworzył ludzi, orząc ziemię, stąd przedstawiano go w świątyniach jako oracza. Pierwsze 3 stworzone przezeń kobiety zaczęły, a czwarta dokończyła zasiedlanie dolin (świata). Wierzono, że to I. podarował ludziom bydło mleczne oraz nauczył ich dojenia i ubijania masła, a także stworzył psa oraz dał ludziom jadalne rośliny i zboża, narzędzia do orki itp. Był również twórcą kalendarza i pogromcą ogromnego smoka zagrażającego ludzkości. Jego odpowiednikiem w mit. prasuńskiej był Mara. Oba te bóstwa wywodzą się od hinduskiego Jamy.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jestem nauczycielem z długoletnim stażem prowadzenie tego bloga to moja pasja, bardzo to się cieszę, ze trafiłeś na ten serwis, podzielę się z Tobą moją wiedzą dotyczącą świata nauki. Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!